Chính sách bản quyền

Chào mừng bạn đến với trang Chính sách bản quyền của Dương Đại Nghĩa Blog! Bằng việc sử dụng trang web này, bạn đang đồng ý với tất cả các chính sách bản quyền của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ những nội dung trong trang này và thực hiện một cách nghiêm túc. Nếu bạn cảm thấy không thực hiện được chính sách của chúng tôi, vui lòng tắt trình duyệt và rời khỏi Dương Đại Nghĩa Blog ngay lập tức.

Tuyên bố bản quyền


Toàn bộ nội dung văn bản trên Dương Đại Nghĩa Blog được chúng tôi tự sáng tạo và gõ phím từng chữ trước khi cho xuất bản lên trang chủ. Vì vậy mọi nội dung văn bản trên trang web này 100% thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Chúng tôi nghiêm cấm các hành vi in ấn nội dung của chúng tôi thành sách hoặc tài liệu.

Nghiêm cấm các hành vi đăng tải lại nội dung của chúng tôi lên các trang web khác. Cho dù dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ mục đích nào, bạn không được phép sao chép nội dung của chúng tôi. Hãy truy cập trang Điều khoản dịch vụ của chúng tôi để xem quyền hạn của bạn khi sử dụng Dương Đại Nghĩa Blog.

Cách chúng tôi truy tìm vi phạm bản quyền


Để bảo vệ bản quyền nội dung của mình, chúng tôi sẽ sử dụng công cụ tra cứu trùng lặp nội dung để truy tìm các trang web sao chép nội dung (vi phạm bản quyền). Chỉ cần trang web vi phạm bản quyền sao chép nhiều hơn một câu trong nội dung của chúng tôi, thì công cụ tra cứu trùng lặp sẽ trả về chính xác địa chỉ bài viết (URL) của trang web vi phạm. Vì vậy hãy từ bỏ ý định nếu bạn đang muốn sao chép nội dung của chúng tôi.

Hình phạt cho trường hợp vi phạm


Đối với những trang web (cá nhân, tổ chức) không tôn trọng bản quyền tác giả và tự ý sao chép nội dung của chúng tôi, buộc lòng chúng tôi phải báo cáo trang web vi phạm cho Lumen Database (DMCA) để xóa trang web đó khỏi Google. Để biết được mức độ nghiêm trong của việc vi phạm bản quyền hãy xem tại đây. Hãy dừng ngay ý định sao chép nội dung trái phép từ Dương Đại Nghĩa Blog nếu không muốn trang web biến mất khỏi Google vĩnh viễn.

Một lần nữa chúng tôi tuyên bố bản quyền đối với nội dung của mình, vui lòng tuân thủ nghiêm túc Chính sách bản quyền của chúng tôi. Để phát triển bền vững và đem lại giá trị cho cộng đồng, hãy tự sáng tạo nội dung cho riêng bạn. Trong trường hợp bạn là một độc giả và phát hiện được trang web khác đang vi phạm bản quyền của chúng tôi, hãy ngay lập tức gửi thư cho chúng tôi thông qua trang liên hệ.